VårKultur

Det årliga åboländska kultursamarbetet VårKultur handlra i år om Kultursmaker – Kulttuurimakupaloja. Sydkustens koordinerar satsningen och tidpunkten är 6-22.4.2019. Intresserade är välkomna med i samarbetet.

Mat och matkultur är ett spännande tema tycker arbetsgruppen som valt temat: aktuellt, inspirerande och mångdimensionellt. Under VårKultur vill man peka på olika perspektiv på matkultur och lyfta fram olika aspekter, t.ex. historisk mat, mat i konsten, konstnärlig mat, mat och sociala medier, olika länders matkultur, matproduktion och –konsumtion eller mat och etik.


I Japan satsar man en hel del på estetik inom matkulturen.

 

Senaste år var temat kulturvandra och lockade närmare 50 arrangörer och kring 1000 deltagare. Läs rapporten här.

VårKultur är ett samarbete mellan Sydkustens landskapsförbund och kultursektorerna i Åbo, Pargas och Kimitoön. Dessutom samarbetar vi med privatpersoner, konstnärer, organisationer och föreningar för ett mångsidigt program. VårKultur är öppet för alla intresserade.

Läs om tidigare teman under fliken ”arkiv”.

VårKultur finns också på Facebook.

hagg