VårKultur

Matkultur har fastställts till nästa års tema för det årliga åboländska kultursamarbetet VårKultur som koordineras av Sydkustens landskapsförbund. Tidpunkten är 6-22.4.2019 och alla intresserade är välkomna med i samarbetet.

Mat och matkultur är ett spännande tema tycker arbetsgruppen som valt temat: aktuellt, inspirerande och mångdimensionellt. Under VårKultur vill man peka på olika perspektiv på matkultur och lyfta fram olika aspekter, t.ex. historisk mat, mat i konsten, konstnärlig mat, mat och sociala medier, olika länders matkultur, matproduktion och –konsumtion eller mat och etik.


I Japan satsar man en hel del på estetik inom matkulturen.

Temat öppnas upp på det åboländska kulturseminariet som i höst ordnas fredagen den 26 oktober på Westers gård i Kimito. Programmet för seminariet är under planering men det kommer att handla om mat och matkultur ur olika perspektiv. Till programmet hör presentationer, lunch och idéverkstad med tanke på VårKultur 2019. Alla intresserade är välkomna med – vem som helst kan delta i förverkligandet av programmet.

Senaste år var temat kulturvandra och lockade närmare 50 arrangörer och kring 1000 deltagare. Läs rapporten här.

VårKultur är ett samarbete mellan Sydkustens landskapsförbund och kultursektorerna i Åbo, Pargas och Kimitoön. Dessutom samarbetar vi med privatpersoner, konstnärer, organisationer och föreningar för ett mångsidigt program. VårKultur är öppet för alla intresserade.

Läs om tidigare teman under fliken ”arkiv”.

VårKultur finns också på Facebook.

hagg