Om betydelsen av det självgjorda

– samtal med Ann-Helen Sund, doktorand i etnologi

Hur definierar vi hantverk? Vad har det vi producerat själva för betydelse och hur har synen på handarbete påverkats av samhällsutvecklingen? Det är frågor som doktorand Ann-Helen Sund fokuserar på i sin avhandling i etnologi.

– Jag är intresserad av betydelsen av att göra själv. Samhället förändras hela tiden och viss kunskap, som var mer eller mindre självklar tidigare, behövs inte längre. Jag forskar i idén om att göra själv och om hur uppfattningen förändrats över tid.

Ann-Helen jobbar för närvarande som universitetslärare i kulturanalys vid Åbo Akademi och har även intresserat sig för hur VårKultur-satsningen Hållbart Hantverk framskrider. Det är ett sätt att koppla dagens diskussion till sin forskning.

– Jag är glad över att kunna följa med diskussionen under planeringsprocessen. – Det är spännande att höra både hur temat hantverk definieras, men också vad vi menar med hållbarhet idag, säger hon.
– Hållbarhet är ett mycket fascinerande och komplext begrepp, det kom fram väldigt tydligt till exempel när diskussionen om hur VårKultur-ägg ska tillverkas till gemensamma påskträd (se ruta).

Att synen på hantverk och hållbarhet förändras över tid märks tydligt i Ann-Helens forskningsmaterial.

– Mitt huvudsakliga material utgår från en frågelista som gjordes i samarbete med SLS (Svenska Litteratursällskapet) 2013. – Målet med de öppna frågorna var att få fram vad som uppfattas väsentligt gällande idén om att göra själv snarare än att fokusera på någon speciell teknik. – Många av dem som svarat på frågorna är födda på 1930-40-talen vilket betyder att krigstiden präglat deras inställning till ämnet, säger Ann- Helen. – Då var det brist på allt och man var mer eller mindre tvungen att själv tillverka saker och att lappa och laga det man hade. – Idag lever vi i ett överflöd, där saker snabbt blir skräp. I den kontexten har både självgörandet och återbruk en annan innebörd. Det som tidigare var en nödvändighet är idag snarare en hobby med ibland även en terapeutisk funktion.

Ämnet för Ann-Helens avhandling är ”Gör själv – om tillverkning, värde och kompetens.” Det finns mycket intressant att hämta i materialet: om makt och hierarkier, om hemmet och arbetslivet, om nytta och nöje, om både positiv och negativ inställning till att göra själv, om status och värderingar, om kvinnligt och manligt, om medborgarinstitutens betydelse och om kulturarv och återanvändning av gamla saker. Och mycket annat.

– Jag tror tillverkandet är en del av mänskligt liv, säger Ann-Helen.

Ann-Helen Sund är doktorand i etnologi och för närvarande vikarierande universitetslärare i kulturanalys vid Åbo Akademi.