VårKultur sedan starten 2007

vårkultur_logoIdén om en (v)årlig åboländsk kulturvecka föddes på ett kulturseminarium 11-12.3.2005. En arbetsgrupp bildades, man sökte om finansiering för projektet och utarbetade en logo för projektet. Sedan 2007 har man gemensamt jobbat med olika teman och varje vår på olika sätt uppmärksammat temat i regionen.

2021: Hållbart hantverk – Kestävä käsityö 2.1

2020: Hållbart Hantverk – Kestävä Käsityö

2019: Kultursmaker

2018: Kulturvandra

2017: Speglingar. Kultur över generationsgränser

2016: Dans

2015: Konst och konstigheter

2014: Barn och böcker – läsglädje i vardagen

2013: Fest och kalas

2012: Fotografering och fotokonst

2011: Kultur för och med seniorer

2010: Berättande

2009: Historia

2008: Litteratur

2007: Musik

 

2021: HÅLLBART HANTVERK – KESTÄVÄ KÄSITYÖ 2.1

Rapport VårKultur 2021

Bilagor till rapporten

1. Kulturseminarium
2. Samarbetspartner 2021
3. Hållbarhet i hantverk
4. Från material till produkt
5. Programtidning_2021
6. Ekonomisk redovisning

 

HÅLLBART HANTVERK – KESTÄVÄ KÄSITYÖ 2020

Programmet för VårKultur 2020 måste till stora delar inhiberas p.g.a. coronapandemin. Teamet gjorde sitt bästa för att ändå uppmärksamma temat bland annat genom en satsning på sociala medier.

Medverkande hantverkare

Läs infotidningen med det planerade programmet här

Hantverkarnas insektshotell

Så här kan du skapa enkla påskägg

Tävlingen gissa föremålet

Samtal med etnolog Ann-Helen Sund

Hantverksstråket i Pargas

Läs rapporten här

Bilagor till rapporten:

 1. Lista på de dagliga inläggen på sociala medier
 2. Hantverksstråket
 3. Tävlingen ”Vad heter redskapet?”
 4. Program för kulturseminarium 2019
 5. Vårkultur-tidningen 2020
 6. Facebook-statistik
 7. Blogginlägg Mariella Kronström, 13.2.2020 (Hållbart Hantverk 1-19.4)
 8. Blogginlägg Lena Långbacka, 26.3.2020 (Tyst vår)
 9. Blogginlägg Amanda Grönroos, 16.4.2020 (Nya vyer trots undantagstillstånd)
 10. Blogginlägg Mariella Kronström, 29.5.2020 (Positiv feedback)
 11. Feedback
 12. Medverkande aktörer

VårKultur-teamet tackar

 

KULTURSMAKER – KULTTUURIMAKUPALOJA 2019

Temat för 2019 fastställdes i augusti 2018 till kultur och mat och åboländsk matkultur, senare valde vi att kalla temat ”Kultursmaker – Kulttuurimakupaloja”. Alla människor äter dagligen och därför är mat och mattraditioner ett ämne som speglar kulturen genom historien. Mat är mycket mera än föda och näringsintag och tanken med temat var att fördjupa diskussionen kring matens roll i samhället.

VårKultur 2019 bjöd på ett mångsidigt program med bl.a. traditioner och trender, fasta och fester, tangor och tapas, smoothiecykel och smaksnurra. Det handlade om institutionsmat och mathantverk, om produktion och konsumtion, om påsk och plast, om mellanmål och musik, om middagar och myter. Det ordnades föredrag, diskussioner, soppteater, smakbitar, litteratur, poesi, rim och ramsor, evenemang, berättelser, guidningar, film och mycket mera.

I programmet ingick även olika kampanjer: VårKultur samlade in berättelser om matupplevelser och minnen och bilder av åboländska kylskåp #åboländskakylskåp. VårKultur deltog också i kampanjen #plastfriskärgård #muovitonsaaristo.

VårKultur förverkligades 6.4-22.4 av närmare 50 olika aktörer, bl.a. kultursektorerna i Pargas, Kimitoön och (svenska) Åbo, bibliotek, museer, projekt, organisationer, företag, föreningar, utbildningsarrangörer och enskilda kulturarbetare. Praktikant Jenina Jylli från Åbo Akademi/kulturledning hjälpte till med marknadsföring och med praktiska arrangemang. Olika målgrupper beaktades och totalt deltog långt över 1000 personer i de olika programpunkterna.

Läs VårKultur-tidningen 2019 här.

Tidningen i pdf-format.

Läs rapporten för 2019.

 

KULTURVANDRA 2018

Temat kulturvandra valdes för att lyfta fram olika sätt att kombinera kultur med motion. Kulturvandringar har under de senaste åren blivit allt populärare och vi ville ta fasta på trenden för att utveckla nya koncept, nå nya målgrupper och öka tillgänglighet till kulturupplevelser.

Målet var att skapa intressanta helheter för olika åldersgrupper där kulturupplevelser kombineras med motion. Ett annat mål var att lyfta fram nya platser och nya berättelser samt att göra närmiljön intressant och öppna nya perspektiv. Genom satsningen ville vi samla olika aktörer till att gemensamt utveckla möjligheter till kulturella upplevelser i kombination med rörelse i hela regionen.

Programbroschyr

Rapport 2018

Skrocktest: Hur skrockfull är du?

 

 

KULTUR ÖVER GENERATIONSGRÄNSER 2017

verkstad1Temat för VårKultur 2017 var Speglingar. Kultur över generationsgränser.  Programmet var mångsidigt och innehöll bland annat barn- seniorträffar, fotografering med nålhålskamera, tårtbakning, utställningar och mycket mera.

Erfarenheterna av vårens aktiviteter samt idéer och tips samlas nu in för att spridas och uppmuntra och inspirera till fortsatta och nya aktiviteter över generationsgränser.

VårKultur 2017 var en del av programmet för jubileumsåret Finland 100.

Mina 100 vänner – en ”mina vänner”-bok med svar av 100 åbolänningar

9-ordsnoveller

Drömtårtor – se bilder här.

Rapport 2017

Idébank

 

 

DANS 2016

vårkultur -bildTemat för VårKultur 2016 var dans. Olika program kring dans ordnades under två veckors tid, mellan 23.4–8.5. I programmet ingick bland annat kurser och workshops, berättarcafé kring dansminnen, gatudans, helig dans och förevisning av dansfilmer.

Dansens dag 29.4 uppmärksammades med bland annat en gemensam åboländsk dans och hela satsningen avslutades med ett Danskalas för dansgrupper och dansintresserade.

Rapport 2016

 

 

KONST OCH KONSTIGHETER 2015

banner

Temat “Konst och konstigheter” handlade om visuell konst och estetik i närmiljön. Målet var att lyfta fram visuell konst och öppna upp för diskussion om offentlig konst och om fult och vacker i vår omgivning. Det mångsidiga programmet innehöll bland annat temadiskussioner, bildprat, konstvandringar, utställningar, DIY-tivoli och mycket mer.

Informationstidning

Rapport 2015

BARN OCH BÖCKER 2014

varkultur14detalj

Barn och böcker – läsglädje i vardagen var ett mycket aktuellt tema som engagerade på många plan. I programmet ingick seminarium om läsglädje, kampanjen boktipsfilmen, där barn och unga inspirerades till att göra boktipsfilmer för webben, ordkalas på biblioteken och mycket mer. Läs mera i dokumenten nedan.

Rapport 2014

 

FEST OCH KALAS 2013

Logowebb

Temat för VårKultur 2013 var Fest och kalas. Programmet var mångsidigt och innehöll bl.a. filmtävling för unga, insamling av minnen från fester i föreningshus och ungdomslokaler, vardagsrumsturné, temafrukostar, tävling i att skriva 9-ordsnoveller, filmfestival, m.m.

Festnoveller

Rapport 2013

 

FOTOGRAFERING OCH FOTOKONST 2012
Temat för VårKultur 2012 var fotografering och målet var att lyfta fram foto som konstform och samtidigt ta upp allmänna frågor som har att göra med bilder och bildhantering. Projektet riktade sig både till professionella och till hobbyfotografer samt till allmänheten. Med projektet ville arbetsgruppen nå allmänheten, få folk engagerade, öka medvetenheten om fotokonst och diskutera bilders värde. Ett annat mål var att öka kunskaperna om bilder och bildhantering, genom att ordna kurser/seminarier samt att ge synlighet åt regionens fotografer.

Rapport 2012

Fotovandring, 2.5.2012

 


KULTUR FÖR OCH MED SENIORER 2011

Temat för VårKultur 2011 var ”Kultur för och med seniorer”. Projektet startade med ett seminarium om kultur i äldreomsorgen riktat till både kulturaktörer, personal inom äldreomsorgen, anhöriga och övriga intresserade. Därefter ordnades kulturaktiviteter på största delen av de boenden som finns i regionen. Kulturnätverket Produforum Åboland var en central samarbetspart och ett häfte programhäfte producerades, där även kulturaktörer intresserade av att jobba inom äldreomsorgen gavs ut.

Rapport 2011


BERÄTTANDE 2010

År 2010 handlade VårKultur om berättande och man samarbetade nära med berättarprojektet Nordiska röster. I programmet ingick berättarkvällar, kurser samt Svenskfinlands Storyslam-tävling i Pargas.

Rapport 2010

 

HISTORIA 2009
Den åboländska kulturveckan VårKultur ordnades år 2009 för tredje gången. Under rubriken Nedslag i historien bjöd kulturveckan på vandringar, föreläsningar och utställningar med lokalhistoriska teman.

Rapport 2009

 

LITTERATUR 2008
VårKultur 2008 hade litteratur som tema. Bl.a. ordnades författarträffar på olika håll och några författare med anknytning till regionen en gemensam följetong som publicerades i Åbo Underrättelser

Rapport 2008

MUSIK 2007
Våren 2007 ordnades VårKultur första gången. Temat var musik och programmet bestod av framträdanden av regionens körer och  musiker på olika håll i området. Målet var att erbjuda ett brett program för både ortsbor och sommarboende genom att ge smakprov på den kommande sommarens kulturutbud.

Rapport 2007