Lappat och lagat – Paikka paikan päälle

Lappat och lagat” är en digital fotoutställning som visar föremål ur Pargas Hembygdsmuseums och Sagalunds museums samlingar. Utställningen var en del av Vårkultur 2020 med temat Hållbart Hantverk. Med utställningen vill vi visa att återbruk inte är något nytt. Människan har under alla tider tagit tillvara och återanvänt allt vilket har varit helt avgörande för överlevnaden.


Digitaalinen valokuvanäyttely ”Paikka paikan päälle” esittelee Paraisten kotiseutumuseon ja Sagalundin museon kokoelmien esineistöä. Näyttely on osa Vårkultur-yhteistyön kestävien käsitöiden teemaa, ja se osoittaa, ettei kierrätys ole suinkaan mikään uusi asia. Selviytymisen kannalta on kautta aikojen ollut tärkeää osata käyttää jo olemassa olevaa uudelleen.

Foton/kuvat: Amanda Grönroos, Lasse Andersson och Pekka Turunen

www.facebook.com/Pargasmuseum
www.facebook.com/Sagalund