Hantverksstråket i Pargas, 1-19.4.2020

På promenaden i Pargas centrum kunde följande hantverksfönster bongas.