Från material till produkt

– Materiaalista tuotteeksi

Plansch med allmän information om utställningenSedan urminnes tider har människohänder bearbetat olika material för att tillverka allt från smycken och kläder till verktyg, båtar och hus. Lera, trä, järn, ull och skinn är exempel på förnybara och hållbara råvaror som används av hantverkare.

Den visuella presentationen innehåller sex affischer utgående från fem olika material. QR-koder länkar till korta filmer där lokala hantverkare bearbetar materialet till olika föremål.

Ihmiskädet ovat kautta aikojen muokanneet erilaisia materiaaleja koruiksi, vaatteiksi, työkaluiksi tai vaikkapa veneiksi tai taloiksi. Muun muassa savi, puu, rauta, villa ja nahka ovat käsityöläisten käyttämiä uusiutuvia ja kestäviä raaka-aineita.

Näyttely koostuu kuudesta julisteesta, joissa esitellään viittä eri materiaalia. Julistetekstit kertovat lyhyesti materiaalista, ja QR-koodit johdattavat videoihin, joissa paikalliset käsityöläiset muokkaavat materiaalia eri esineiksi.

Alla filmer – kaikki videot: VårKulturs YouTube-kanal

 

Järn – Rauta

Plansch med information om järn och smideJärn är ett vanligt metalliskt grundämne. I Norden har man kunnat tillverka saker av järn i ca 2500 år. Järnet är hårt och behöver en temperatur på 700-1000 grader för att kunna formas. För att få tillräckligt hög värme används en ässja, en öppen eldhärd med extra lufttillförsel. Traditionellt arbetar smeden med en liten hammare och ett städ.

Rauta on yleinen metallinen alkuaine. Pohjoismaissa on osattu valmistaa rautaesineitä noin 2 500 vuoden ajan. Rauta on kovaa, ja se on kuumennettava 700–1000 asteeseen, jotta sitä voi muotoilla. Riittävän korkean lämpötilan saamiseksi käytetään ahjoa, avointa tulisijaa, jonne johdetaan lisäilmaa. Sepän perinteisiä työvälineitä ovat vasara ja alasin.

Se filmen här

Lera – Savi

Plansch med information om lera och keramik, drejning och bränningLera är ett naturmaterial som bildas när berg vittrar sönder. Lera har använts länge, de äldsta modellerna av djur som hittats är nästan 40 000 år. Man lärde sig att bränna lerföremål ca 6 000 f.Kr, vilket hade stor betydelse för övergången från jägarsamhälle till odling och fast bosättning. Att dreja är en teknik som används för att göra t.ex. skålar.

Savi on luonnonmateriaali, jota muodostuu kallion kuluessa. Savea on käytetty jo pitkään – vanhimmat löydetyt saviset eläinhahmot ovat lähes 40 000 vuoden ikäisiä. Saviesineitä opittiin polttamaan noin vuonna 6 000 eaa., millä oli suuri merkitys metsästykseen perustuvien yhteiskuntien siirtymiselle maanviljelykseen ja pysyviin asutuksiin. Dreijaaminen on tekniikka, jolla tehdään muun muassa kulhoja.

Se filmen här

 

Trä 1 – Puu 1

Plansch med information om båtbyggeTrä är ett av naturens mest formbara material och har använts sedan urminnes tider. Trä är ett förnybart, naturligt, hållbart, praktiskt, ekologiskt, vackert och mångsidigt material som används till allt från smycken och husgeråd till båtar och hus. Olika trädslag lämpar sig för olika ändamål: t.ex. passar asp för tändstickor medan björk är smaklöst och passar till köksredskap.

Puu on eräs parhaiten muotoiltavista luonnonmateriaaleista. Sitä on käytetty muinaisista ajoista saakka. Puu on uusiutuva, luonnollinen, kestävä, käytännöllinen, ekologinen, kaunis ja monipuolinen materiaali, josta tehdään niin koruja ja astioita kuin myös veneitä ja taloja. Erilaiset puulajit sopivat eri tarkoituksiin. Esimerkiksi haapa sopii tulitikkujen raaka-aineeksi, kun taas keittiövälineet kannattaa tehdä koivupuusta, joka ei anna makua.

Se filmen här

Trä 2 – Puu 2

Plansch med information om finsnickeriFinsnickeri innefattar bland annat möbel- och inredningssnickeri. Materialet är trä men en finsnickare jobbar även med design och estetik för att ta till vara träets egenskaper. Med rätt materialval och teknik så blir det slöjdade föremålet i trä hållbart eftersom man kan ha glädje av det i många år. Det går också att odla nya träd, materialet tar inte slut om man har framförhållning.

Tyypillisimpiä puuntyöstötekniikoita ovat esimerkiksi höylääminen, sahaaminen, sorvaaminen, taivuttaminen, poraaminen ja talttaaminen. Raaka-aine on valittava käyttökohteen mukaan, sillä eri puulajeilla ja eri tavoin työstetyillä puuraaka-aineilla on erilaiset ominaisuudet. Käytettävä puuraaka-aine voi olla esimerkiksi massiivipuuta,

 

Se filmen här

Ull – Villa

Plansch med information om ull och textilhantverkMänniskan har tillverkat textilier i minst 27 000 år. Textila naturfiber kommer från växtriket eller från djurriket. Ull är hår från djur, en av de tidigast använda textila råvarorna. Ett får kan producera nära 15 kg ull på ett år, materialet är förnybart och naturligt. Ullen klipps med en ullsax och bereds genom kamning eller kardning, innan den spinns till garn eller tovas.

Ihmiset alkoivat valmistaa tekstiilejä ainakin 27 000 vuotta sitten. Luonnollisia tekstiilikuituja saadaan kasveista ja eläimistä. Villa, eläinten karva, on eräs vanhimmista tekstiiliraaka-aineista, joita ihmiset ovat käyttäneet. Villa on uusiutuva ja luonnollinen materiaali. Yhdestä lampaasta saadaan vuoden aikana lähes 15 kg villaa. Villa leikataan keritsimillä ja sitä työstetään karstoilla, minkä jälkeen se kehrätään langaksi tai huovutetaan.

Se filmen här

 

Skinn – Nahka

Plansch med information om skinn och garvningAtt kunna använda djurhudar till kläder och inredning har varit viktigt för människans utveckling. Garvare är ett av de äldsta yrkena och garvningsprocessen gör skinnet mjukt och hållbart. En lag på vatten och bark kokas, där skinnen får bada samtidigt som hinnorna från skinnet skrapas bort. En hud av t.ex. älg tar ca ett halvår att garva, för ett tunnare getskinn behövs 7-10 dagar.

Eläinten nahkojen käyttäminen vaatteiksi ja tarvekaluiksi on ollut tärkeää ihmiskunnan kehitykselle. Nahkuri on eräs vanhimmista ammateista. Nahkurin työhön kuuluu parkitseminen eli nahan käsittely niin, että siitä tulee pehmeää ja kestävää. Vedestä ja kaarnasta keitetään liemi, jossa vuotaa liotetaan, ja vuodan lihapuoli kaavitaan puhtaaksi kalvoista. Esimerkiksi hirvennahan parkitsemiseen kuluu puolisen vuotta, kun taas ohuemman vuohennahan parkitseminen kestää 7–10 päivää.

Se filmen här