gealitenBarn- seniorträffar på seniorboende

Andrea ”Gea” Schmidt, ledare och koordinator
040-564 9002, gea_fi@suomi24.fi

Regelbundna träffar mellan dagisbarn och boende på ett seniorboende, där all planerad aktivitet görs tillsammans och varje träff innefattar sång, lek och kreativt skapande av olika slag. Målet var att skapa dialog och kontakt över generationsgränserna.

Erfarenheter under VårKultur 2017
Lyckades så bra på Hemmet i Åbo så att projektet kommer att fortsätta åtminstone en tid där. Dessutom ska en grupp starta på Wiléns. Alla parter fick positiv energi av våra möten och ett värdefullt utbyte över generationerna skedde varje gång!

16996258_647170525467185_6056695612807023480_n

Utmaningar
Utmaningar finns det alltid då en grupp bestående av många olika personer ska hitta sin dynamik. Utrymmet var inte optimalt och en stor utmaning fanns i att seniorerna var så ostadiga på sina ben så att största delen av aktiviteterna måste ske sittande. Utomstående personer kunde ibland rubba dynamiken så det är viktigt att i förväg kommunicera om vem som deltar och hur.

Bra att tänka på
Det är viktigt att träffas många gånger så att parterna börjar känna varandra. Personal och verkstadsledare måste tydligt kommunicera om behov och spelregler. Tidtabeller och annat praktiskt ska vara tydligt och klart. Eftersom flera parter är involverade och flera tidtabeller skall matcha måste koordineringen skötas av en person och i god tid innan allt körs igång. Vid hälsoepidemier måste träffar annulleras då seniorernas motståndskrafter är svagare än barnens!

Mera information
Anna Edgren, Åbo stad/fritidssektorn, 040-767 9085, anna.edgren@turku.fi
Johanna Slotte, Stiftelsen Hemmet,
050-324 9464, johanna.slotte@hemmet.fi

Utskrivbar pdf-version: barn-senior-verksamhet.