lekmedmigLekstunder för stora och små

Andrea ”Gea” Schmidt
040-564 9002, gea_fi@suomi24.fi

Äldre och yngre leker gammaldags och nyare lekar tillsammans. Lekstunderna anpassas till utrymmet (ute/inne) och till deltagarnas ålder.

Erfarenheter under VårKultur 2017
Lekstunderna lyckades fint. I den första träffen med dagisbarn deltog en mormor och hon var lekglad och verkligt populär. Vid den andra träffen med två familjedagvårdsgrupper hade alla barn far- eller morföräldrar med. Barnen lekte visserligen mera än den äldre generationen men vi var ändå samlade och gjorde en del saker tillsammans. Lekstunderna var en påminnelse om att vi än idag leker liknande lekar som för 50 år sedan och att vi alla har ett lekglatt barn i oss bara vi vågar ”släppa ut det”!

Utmaningar
Den största utmaningen är att få vuxna att våga leka och släppa loss! Men det går! Men före det är det utmanande att locka med de vuxna till lekstunden.

Reflektioner
En annan gång skulle jag göra mera reklam med kanske inbjudan via dagis/dagvårdare till hemmen. Jag skulle också diskutera tidpunkten i förväg.

Alla kan leka och den äldre generationen sitter på enorma lekskatter som håller på att falla i glömska både på skol- och hemgårdar men också från lekkulturen överlag!

lekstund3

Tips
Att leka tillsammans är ett ypperligt generationstema och att spela är också att leka, vilket skulle kunna vara en idé för framtiden, t.ex. spelkvällar för olika åldrar.

Mera information
Lena Långbacka, Sydkustens landskapsförbund
044-544 3348, lena.langbacka@sydkusten.fi, www.sydkusten.fi

Utskrivbar pdf-version: Lekstunder