minnesbokMinnesboksverkstäder

Paola Fraboni och Leila Malmefjäll
Ordkonstledare vid Sydkustens ordkonstskola
(kontaktuppgifter nedan)

En verkstad där ordkonstelever och vuxna/seniorer diskuterar minnesböcker och vänskap och skriver minnesverser tillsammans.

Erfarenheter under VårKultur 2017
Barnen blev inspirerade att se gamla minnesböcker och att uppleva en tradition som upphört. En del flickor fortsatte efteråt att göra nya minnesböcker.

För dem som hade egna minnesböcker var det roligt att visa sina minnesböcker och minnas den tiden och gamla vänner.

I en annan ordverkstad fick eleverna hitta på egna matrelaterade minnesverser under ett besök på ett seniorhus. Minnesboken med matverserna som eleverna skrev ställdes ut på seniorhuset och kunde fyllas i. Den färdiga minnesboken ställdes ut i skolan.

minnesbok på seniorhuset

Mera information

Iréne Poutanen, Sydkustens ordkonstskola
045-894 4088, irene.poutanen@sydkusten.fi, www.ordkonst.fi

Lena Långbacka, sydkustens landskapsförbund
044-544 3348, lena.langbacka@sydkusten.fi, www.sydkusten.fi

Utskrivbar pdf-version: Minnesbok