sagorLäs och dramatisera sagor

Mecki Ruokolahti, Åbolands teaterskola
044-238 9841, mecki.ruokolahti@auf.fi, www.åts.fi

Seniorer läste sagor för teaterskolans elever. Sagorna bearbetades till föreställningen ”Sagosoppan”. Seniorerna deltog också i föreställningen.

Erfarenheter under VårKultur 2017
Barnen tyckte mycket om då seniorerna berättade sagor åt dem och flockades kring den som läste. Tyvärr hade seniorerna inte möjlighet att delta så mycket i repetitionerna, så en djup gemenskap mellan seniorer och barn uppstod inte. På grund av att de inte var med så mycket deltog barnen och seniorerna i skilda scener, så att de kunde repetera var för sig. Det var lite synd.

Båda grupperna verkade tycka att det var roligt att jobba ihop och barnen bad ofta seniorerna om hjälp om de t.ex. hade ett snabbt byte. Seniorerna deltog inte alltid i lekarna och den gemensamma uppvärmningen, men då de gjorde det fungerade det mycket bra.
Utmaningar
Seniorerna skulle kunna vara med mer och delta aktivare i uppvärmningar och dramaövningar. Det skulle ha lett till en tydligare gruppgemenskap för alla. Deras roll i projektet kunde ha specificerats mer, nu var den ganska öppen. Det här var en utmaning också eftersom seniorerna hade så mycket annat program och inte ville binda sig så mycket.

Att barnen var många fler än seniorerna kan också ha påverkat. De äldre ville inte ta plats och det är förståeligt, men för att utbytet ska fungera så måste de också ta lite plats.

sagoföreställningPremiär i Pargas bibliotek.

Utskrivbar pdf-version: sagodrama