Bild1Seniorer möter en skolklass

Paola Fraboni
040-962 5964, kreativitetsodlare@gmail.com

Fyra vuxna intervjuades om utvalda teman som skola, fritid, mat, soch viktiga föremål under barndomen. De besökte en skolklass (årskurs 2) och berättade sin historia i grupper. Barnen berättade om motsvarande upplevelser i sina liv så att det blev ett utbyte av berättelser. Barnen bearbetade de äldres berättelser i texter och bilder. Till slut ordnades en gemensam återträff där alla fick ett eget häfte med bildberättelserna.

Erfarenheter under VårKultur 2017
Det blev ett intressant utbyte av erfarenheter och livsberättelser mellan generationerna och nya vänskapsband skapades. Det var lärorikt och spännande för alla involverade. Det passade in i läroplanen och att få besök av utomstående i skolan gav mervärde på många sätt. De äldre uppskattade att få en orsak att ”damma av” sina barndomsminnen.

Alla blev inspirerade att gå vidare, t.ex. genom att berätta för egna barnbarn eller fråga egna mor- och farföräldrar om deras barndom.

Barnen lärde sig mycket av att träffa utomstående personer, av att fundera på hur man ska bete sig, att förbereda sig på frågor, m.m.

20170405_115409


Bra att tänka på
Förberedelserna är viktiga. Diskutera genom frågorna med de vuxna i förväg. Det blir också ett bättre resultat om skoleleverna har funderat igenom frågor och vad de vill berätta. Det kan vara utmanande att hitta en tid som passar alla.
Mera information
Lena Långbacka, Sydkustens landskapsförbund
044-544 3348, lena.langbacka@sydkusten.fi, www.sydkusten.fi

Utskrivbar pdf-version: senioreriskolan