DSC_0828Tårtverkstad

Åbolands Ungdomsförbund rf
045-895 7353, auf@auf
http://auf.fi

Linda Jakobsson, Cookie Corner
040-146 1118, infocookiecorner@gmail.com

En workshop där deltagarna, t.ex. barn och seniorer, bakar kakor och bjuder in släkt och vänner till en tårtbjudning som avslutning på dagen.

Vad behövs?
Tillgång till ett ordentligt kök och arbetsyta.

Erfarenheter under VårKultur 2017
De vuxna hjälpte verkligen barnen med bakning och dekoration och det fördes en del diskussioner om vilka motiv barnen hade på sina kakor. De vuxna blev lite i skuggan, även om de också fick baka kakor lyfte de inte fram sina på samma sätt som barnen och barnen var inte så nyfikna på de vuxnas kakor. De vuxna sade att de var inspirerade efter verkstaden och tyckte att det var roligt, barnen gav också genomgående positiv kritik. De vuxna verkade dessutom även uppskatta att känna sig behövda och kunniga, medan barnen lärde sig baka och använda nya verktyg både av ledaren Linda och andra vuxna.

Vi hade problem med att engagera några vuxna under de två första verkstäderna, men när vi började skriva namn i alla formar färdigt för deltagarna aktiverades alla att baka en kaka. De vuxna fick ofta hjälpa barnen att hitta praktiska lösningar för hur de skulle tillverka det de ville tillverka, medan barnen hjälpte de vuxna genom att bolla idéer. Men idéutbyte skedde åt båda hållen. Barnens iver höll stämningen positiv och deltagarna klarade av att koncentrera sig.

verkstad1

Med många deltagare var tidtabellen väldigt knapp. När en del arbetade med kakbottnen i köket, dekorerade de andra och behövde färga sockermassan, hjälp med användning av verktyg etc. vilket gjorde att de vuxna i gruppen inte fokuserade så mycket på sina kakor, utan mer på att hjälpa. Vi hade också gärna diskuterat allas kakor före gästerna anlände, då skulle generationerna interagerat mera. Vi kommer att underlätta skapandet av fyllning för att vinna tid i kommande verkstäder.

Barnen tenderade också vilja jobba med de andra barnen, så vi borde få en mera smidig kommunikation mellan vuxna och barn och inte bara presentera oss och rita på förkläden tillsammans, utan också skapa en bättre gruppdynamik i början.

Bra att tänka på
Verkstaden med 9 deltagare fungerade utmärkt, vi hade tid för att planera, diskutera och utvärdera, men då deltagarantalet var högre hade vi inte tillräckligt med tid för gemensam (muntlig) utvärdering och generationssamarbetet föll lite i skuggan av verksamheten. Vi borde ha haft mera tid för att hinna förklara varför vi samarbetar.

Man kunde mycket väl ordna tårtverkstäder för familjer eller fundera på
speciella tekniker som att forma figurer för tonåringar och personer med större fingerfärdighet. Att baka tårtor är ett tacksamt tema för sådana som exempelvis hör dåligt eller saknar gemensamt talspråk i och med att mycket av det som görs kan förklaras med visuella hjälpmedel.

Att ordna verkstaden precis enligt vårt koncept kan vara utmanande främst vad gäller verktyg: det går enkelt att skapa vackra tårtor med de verktyg som vi använde, men om man saknar alla specialtillbehör är processen mera utmanande och tårtan blir kanske inte lika fin som deltagaren har tänkt sig.

Och du som ordnar en tårtverkstad med sockermassa, var förberedd på att det går åt flera kilogram av sockermassa.

Bilder av tårtorna här.

Utskrivbar pdf-version: Tartverkstad