Hälsning från Korpoström

Hantverkstaden i Korpoström är aktiv genom att ordna regelbundna träffar, skapa tillsammans och sälja alster.

För tillfället går det inte att besöka Skärgårdscentrum men här berättar informatör Anna Franzén om verksamheten.

Se video