Sydkustens landskapsförbund
www.sydkusten.fi
Lena Långbacka,  platschef
Strandvägen 24, 21600 Pargas
044 544 3348
lena.langbacka@sydkusten.fi

Johanna Fredenberg, koordinator
Strandvägen 24, 21600 Pargas
0400 691 413
johanna.fredenberg@sydkusten.fi

Ida Törnroos, informationsassistent, sociala medier
Strandvägen 24, 21600 Pargas
040 746 3085
ida.tornroos@sydkusten.fi


Åbo stads fritidssektor

www.turku.fi
Minna Hemgård, t.f. kulturkoordinator
Åbo stadsbibliotek
Slottsgatan 2, 20100 Åbo
040 180 4515
minna.hemgard@turku.fi


Pargas stads kultursektor

www.pargas.fi
Ann-Sofie ”Fia” Isaksson, kulturchef
Strandvägen 28, 21600 Pargas
050 596 2601
fia.isaksson@pargas.fi


Kimitoöns kommuns kultursektor

www.kimitoon.fi
Hanna Mehtonen-Rinne, kultursekreterare
Arkadiavägen 3, 25700 Kimito
040 751 9836
hanna.mehtonen-rinne@kimitoon.fi