Idéseminarium i Korpoström

Hållbart hantverk 2.1. fredag 9.10.2020

Välkommen till Korpoström för att höra om och diskutera olika aspekter på hantverk och hantverkande i skärgården. Vi får bland annat höra om betydelsen av det självgjorda (doktorand i etnologi Ann-Helen Sund), om att vara båtbyggare i skärgården (Joel Simberg), om traditionell garvning (Hanna Nore), om ryor (hantverkstaden i Korpoström) och om hur Niinmun design startat och etablerat sig.

Det blir också diskussioner om programmet för VårKultur 2021.

Möjlighet att delta per distans erbjuds.

Seminariet ordnas i samarbete med Svenska kulturfonden och Skärgårdsinstitutet vid ÅA/tidskriften Skärgård.

Anmälan senast 5.10 här.

Preliminärt program