Infotidning utkommer 14.3

Programmet för VårKultur 2019 Kultursmaker – Kulttuurimakupaloja presenteras i den informationstidning som utkommer torsdagen den 14 mars tillsammans med Åbo Underrättelser.

Det lönar sig att spara tidningsbilagan – programmet som VårKultur bjuder på under tiden 6-22.4 är verkligen mångsidigt och intressant!

Om du inte fick tidningen så kan du läsa den här.