Kultursmaker – Kulttuurimakupaloja

Alla äter varje dag, mat är kultur, kultur och mat är en prima kombination! Det är utgångspunkten för årets tema för VårKultur, som förverkligas 6-22.4.2019.

Samarbetet kring VårKultur är öppet för alla intresserade. Vi välkomnar samarbetsparter och arrangörer som lyfter fram olika synvinklar på temat, riktar sig till en bredd av målgrupper, är intresserade av att hitta nya samarbetsparter, testa nya idéer och koncept och få synlighet för det som också annars görs inom temat. VårKultur kan erbjuda stöd och uppbackning för idéer, samarbetsparter och idéutbyte samt synlighet, medan arrangörerna själva står för kostnaderna för sitt eget program.

Tills vidare finns bl.a. följande planer: temadagar kring åboländska mattraditioner, insamling av matminnen, poesi och potäter, rimjam, utställningar, berättarcaféer, food-jam, brunch i fastetider, soppteater, påsk-reko, memmakokning och mycket annat.

Meddela intresse för att delta senast 15.2 om du vill att programmet ska komma med i VårKulturs tidning. Tidningen distribueras med ÅU 14.3 och skickas till ca 60000 hushåll i Åboregionen.

Vill du synas med en annons så erbjuder vi förmånliga annonsplatser. Ta kontakt!

Lena Långbacka, 044-544 3348, lena.langbacka(at)sydkusten.fi