Nya medarbetare

Johanna Fredenberg och Ida Törnroos har sedan början av oktober anställts av Sydkustens landskapsförbund för att jobba på deltid med VårKultur. Johanna är projektets nya koordinator medan Ida kommer att sköta information via sociala medier och skapa digitalt material för projektet.

Johanna är bildkonstnär och miljöbiolog och jobbar för närvarande som utbildningsplanerare vid Centret för livslångt lärande vid ÅA. Hennes huvudsakliga uppgift vid CLL har varit att handha studiehelheten i hållbar utveckling. Johanna kommer att jobba med VårKultur på 40% fr.o.m. 1.11.

Ida är dramainstruktör och företagare och en av grundarna till teater Kojan. Ida är bosatt på ön Brännskär i Åbolands skärgård, där hon under sommarsäsongen jobbar med café- och hamnverksamheten och där hon sommaren 2020 öppnade en hantverksbod med försäljning av lokala hantverk, delvis även egen produktion. Ida kommer att jobba ca 20% med VårKultur.

Ta gärna kontakt om du är intresserad av att veta mera!