Sanningens minut – så här skrockfull är du!

  1. A) 2p  B) 3p C) 1p
  2. A) 1p  B) 2p  C) 3p
  3. A) 3p  B) 2p  C) 1p
  4. A) 3p  B) 1p  C) 2p
  5. A) 2p  B) 1p  C) 3p
  6. A) 1p  B) 2p  C) 3p
  7. A) 2p  B) 1p  C) 3p
  8. A) 3p  B) 1p  C) 2p
  9. A) 1p  B) 2p  C) 3p
  10. A) 3p  B) 2p  C) 1p

 

24-30 poäng
SKROCKFULL!
Du är verkligen vidskeplig! Du hänger nycklarna ordentligt på sin plats i nyckelskåpet och tar det lugnt fredagen den 13:onde. En svart katt som springer över vägen tar du helt klart som ett dåligt tecken. Även om grannen råkar ha en svart katt som är ute om dagarna. Du kan det där med skrock och du tror på det mesta av det. Att utmana ödet är inte din melodi!

15-23 poäng
LÄTT VIDSKEPLIG!
Åja, lite vidskeplig är du allt! Du är logisk och förnuftig, men ibland tar den där inre, skrockfulla rösten över och du backar ut halvvägs under stegen – man vet ju aldrig hur det kan gå! Det är inte så att du tror på precis allt och händer det något roligt fredagen den 13:onde så tänker du inte ens på att det kan vara en otursdag. Du tycker det är lite spännande med skrock för tänk om det kanske faktiskt kan vara lite sant…?!

10-14 poäng
BARA TRAMS!
Gäsp, sådant vidskeplighetstrams! Du är den minst vidskepliga människa man kan tänka sig! Du går utan att blinka under en stege fredagen den 13:onde och märker inte ens den svarta katten som kilar över gatan. Går spegeln i kras är det bara att sopa upp bitarna och köpa en ny och ”regler” om paraplyer inomhus är bara fånerier. Haha, för skrock!

 

INFO I ALL KORTHET OM DEN VIDSKEPELSE SOM FÖREKOMMER I FRÅGORNA:

Om en svart katt korsar din väg betyder det otur, förr trodde man att en häxa eller till och med självaste djävulen kunde vara förklädd till svart katt. Katten ansågs vara ett magiskt djur, med största sannolikhet beroende på dess nattvanor och ögonen som glänser i mörkret. Vid synen av en svart katt som korsar vägen kan man avvärja det onda genom att spotta och tilläggas kan även tvi, tvi, tvi!

Saltet är heligt redan i de äldsta kända skriftliga källorna och även i vår folktro har det ansetts ha en inneboende, övernaturlig kraft. Saltet har varit värdefullt som konserveringsmedel för mat, men även ansetts bota vid olika åkommor och sjukdomar. Saltet var också ett utmärkt skyddsmedel mot trolldom och i dopvattnet lade man salt för att skydda sitt barn. Eftersom saltet var en bärare av en hemlig kraft fick ingen handskas vårdslöst med det och därför anses det ge olycka om man välter ett saltkar eller spiller ut salt, detta även i nutida folktro.

 

”Peppar, peppar, ta i trä”- uttrycket bottnar sig i tanken om att man inte ska äventyra sin tur/hälsa/vädret eller dylikt genom att säga det högt eller ta ut något i förväg och för att s.a.s. skydda sig även om man sagt det högt säger man ”peppar, peppar, ta i trä’”. Förr hade man även en tro på att högre makter håller uppsikt över balansen mellan gott och ont för en människa och gick man och talade högt om något gott som väntar i framtiden eller alltid råkat ske så kunde balansen rubbas och bli till det motsatta. Pepparn var en stark krydda som kunde skrämma bort det onda. Att ta i trä förekommer i flera kulturer och härstammar bl.a. från en barnlek där man var i trygghet om man tog i något av trä men uttrycket att ”ta i trä” var även ett sätt att markera en fristad från onda makter eftersom man trodde att goda andar levde i trä och genom att knacka i träet bad man dem om hjälp.

Att gå under en stege betyder otur. I modernare tid ser man det helt enkelt riskfyllt eftersom  man kan få saker i huvudet om arbete t.ex. sker i toppen av stegen eller om stegen faller. Medan det förr fanns till och med obehagliga associationer till själva stegen då hängningar var vanliga och bödeln måste klättra upp på stegen för att få snaran runt halsen! Stegen hade också en magisk laddning inom folktron då den tillsammans med väggen den stod lutad mot bildade en triangel som ansågs vara en trekantig portal som blev en gränsmarkering som kunde leda till en passage med magiska effekter.

I vår kultur anses spindeln vara en lyckobringande insekt och dödar man en spindel slår man ihjäl själva lyckan. Vidskepelsen om att det blir regn om man dödar en spindel förekommer i Norden men varifrån det härleder vet man ej…Man vet att det gav lycka till hemmet att ha en spindel inne hos sig och spindlar hjälpte till med att fånga bl.a. flugor vilket var bra. Dödade man en spindel gav det otur och oron med att det ska bli regn kan ha sin förklaring i att man inte önskade dåligt väder…

Spegeln visar en avbild av betraktaren och är därför farlig att krossa! Det som sker med bilden då den går sönder anses i den magiska världen också ske med den avbildade… Därför är det inte så överraskande att en förstörd spegel ger sju års olycka. Dessutom var spegeln ett värdefullt föremål som inte alla hade råd med i bondesamhället och eftersom den visade betraktarens avbild trodde man också att själen hade boning i den och krossade du spegeln krossades även själen.

Att öppna ett paraply inomhus medför otur såväl åt den som gör det som åt hela hemmet det sker i… Detta är en modernare form av skrock eftersom paraplyet inte existerat länge hos gemene man. Det finns teorier om att man retar husets andar med att göra detta vilket leder till olycka och otur i hemmet. Andra paraplyrelaterade skrock exempel finns det många av, t.ex. att om man tappar sitt paraply ska man inte själv plocka upp det för då förväntas du problem, du ska istället vänta på att någon annan plockar upp det. Och ett paraply skall INTE läggas på sängen för då kan det hända att din ekonomi svänger till det sämre!

Nycklar på bordet medför otur och kan även leda till gräl/träta i huset. Nyckeln var förr en symbol för gårdens lycka och fick därför inte slarvas bort! Men även bordet hade en särskild ställning i det gamla bondesamhället, bordet användes enbart vid festliga tillfällen och därför fick inget obehörigt läggas på det. Förr ansåg man också att nyckeln besatt hemliga krafter och skulle inte lämnas liggande var som helst utan placeras på sin egen ”vaktade” plats nämligen nyckelskåpet. (= modernare form av skrock eftersom matbordet blev allmänt först under senare delen av 1800-talet) Varifrån uppfattningen om gräl i huset härstammar kan bottna i oron över att nycklarna tappas bort eller kommer i fel händer, vilket kan leda till gräl och olycka.

Ge en plånbok utan pengar i kan innebära att plånboken förblir tom även i framtiden! D.v.s. ekonomin kan krascha hos mottagaren (givaren bör alltid lägga i ens en cent). Detta är en modernare form av skrock eftersom plånböcker inte existerat så länge… Mynt har alltid setts som lyckobringande och hittade man ett mynt blev det ett lyckomynt bara man spottade först på det.

Börja aldrig en resa på en fredag, gör inte heller affärer eller ingå inte äktenskap. Om fredagen dessutom är den 13:onde blir det ännu värre…talet 13 förknippas med otur i vår kultur. En orsak till detta hittar man bl.a. inom kristendomen då det vid Jesu sista måltid var 13 vid bordet och den 13:onde var Judas som förrådde! Jesus korsfästes på en fredag, men sammankopplingen med fredag och 13:onde och otursdag skedde först under medeltiden. Talet 13 förekom också i medeltida trollkonstböcker i förbannelser och formler mot underjordiska makter och i det gamla bondesamhället var fredagen en helg/vilodag och därför fick bl.a. inget bullersamt arbete utföras. Ännu idag förekommer det inte våning 13 i många amerikanska skyskrapor, rad nummer 13 saknas i flygplan (OBS! Förutom i Finnair där man inte är vidskeplig) och hotellrum 13 har lämnats bort speciellt i Amerika, så denna vidskepelse lever nog kvar även i vår rationella värld.

Diverse annan skrock;
* Stig alltid in i ett rum eller byggnad på din högra fot, annars följer otur.
* Lämna alltid en byggnad genom samma dörr som du gått in i, annars följer otur.
* Stig alltid upp ur sängen från samma sida som du lagt dig ner, annars följer otur.
* Täck alltid för munnen när du nyser, din själ sägs ta farväl av kroppen på detta sätt. Prosit kan hjälpa ifall man inte hunnit lägga för handen…
* Ge aldrig en kniv i gåva det för med sig otur, för att bryta oturen (ifall personen exempelvis bett om en kniv) kan man ge något mjukt med i samma gåva eller be att den som får gåvan ger ett litet mynt i utbyte!
* Ljung inomhus betyder att man bjuder in döden. Detta kan hänga ihop med att ljung ofta läggs på gravarna på hösten.
* Att hälsa/ge något över tröskeln för med sig otur, tröskeln ansågs förr vara en hemvist för onda andar och därför bärs även bruden över tröskeln så att inte onda andar fastnade under hennes skor.
* Önska dig något då du ser ett stjärnfall så kan din önskan gå i uppfyllelse! En fallande stjärna kunde redan år 150 betyda att gudarna tittade ner på jorden och därför var mera lyhörda för önskningar hos folket!
* Peka inte på någon! Under medeltiden trodde man att pekfingret kunde koncentrera onda krafter i den riktning det pekade…


Källor:
Svensk folktro A-Ö av Ebbe Schön (1998)
Folktro om ödet och lyckan av Ebbe Schön (2002)

Artiklar och bloggar på nätet.
http://pog.gqt.se/skrock_och_vidskepelse.htm
www.davidchita.com/vad-ar-nagra-exempel-pa-vidskepelse-overbevisningarna.html
www.metro.se/artikel/a-brunnar-och-svarta-katter
www.presenttips.se/blogg/skrock-och-annorlunda-presenttraditioner-fran-hela-varlden
http://varldenshistoria.se/samhalle/vardagsliv/var-kommer-vardagens-overtro-ifran

Skrocktestt är framställt av Andrea Schmidt för VårKultur 2018.