Synlighet i infotidningen

VårKulturs informationstidning utkommer 12.3 och distribueras med ÅU.

Deadline för information till tidningen är 14.2.

Kontakta oss om du vill veta mera!

Lena Långbacka, lena.langbacka@sydkusten.fi eller Mariella Kronström, mariella.kronstrom@sydkusten.fi, tfn 044-544 3348.