VårKultur och coronaviruset

Sydkustens landskapsförbund följer myndigheternas direktiv och rekommendationer gällande coronaviruset och ordnar därmed inga publika evenemang, till att börja med fram till 19.4, men vi är beredda på att förlänga avbokningen till slutet av maj.
Detta betyder att de planerade publika VårKultur-programmen som Sydkusten arrangerar eller är medarrangör i inhiberas. Vi förverkligar endast de program som inte är publika och fortsätter att på olika sätt lyfta fram årets tema Hållbart hantverk och hantverkare på sociala medier.
 
Vi kontaktar också alla samarbetspartners per mejl.
 
Om du har frågor gällande enskilda VårKultur-evenemang, kontakta Sydkusten eller arrangören.